utopi | design+strategi

Utopi är David Valldeby och ett stort nätverk av fotografer, redaktörer, skribenter, animatörer, utvecklare, strateger och andra duktiga människor.

David Valldeby

Sedan 2012 driver jag design- och strategibyrån Utopi. Innan dess har jag bland annat jobbat som Art director på Prime, designchef på OTW Publishing och formgivare hos Nick Bell på UNA (London) designers. Jag har även varit ansvarig för utbildningen Grafiska projektledarprogrammet (GI) vid Stockholms Universitet. En stor del av jobbet gick ut på att göra om utbildningen till ett kandidatprogram – Visuell kommunikation (GI)

Jag har under lång tid föreläst i grafisk designhistoria, visuell kommunikation (grafisk design, typografi) och arkitektur samt varit handledare för examensprojekt. Det har skett vid KTH (inom  arkitektur och hållbar stadsutveckling), Stockholms universitet (Institutionen för reklam & pr som senare integrerades med Företagsekonomiska institutionen (Stockholm Business School), Beckmans kvällsskola, Berghs och Forsbergs.

Jag har en magisterexamen i Arkitektur från KTH samt en kandidatexamen i Graphic & Media Design från London College of Communication